ЛИКОВНА КУЛТУРА
РОМАНИКА
Основа романичке цркве Сен Сернен у Тулузу
Почетком XI века настала је уметност романике. Основна одлика романичког стила је религијска архитектура.
Цркве се састоје од три брода или пет бродова одвојених редовима стубова и оријентисаних у правцу запад-исток. Трансепт- попречни брод може бити једнобродан или тробродан и налази се на две трећине дужине од улаза на западу.
Иако се поједине цркве доста разликују, заједничка им је масивност, полукружни лук и свођење архитектонских волумена на геометријске облике купе, пирамиде, куба, ваљка.
Црква бенедиктинског самостана у Везлеју